با خدمات جدید در دسترس پرسنل شهرداری قرار گرفت
اپلکیشن خدمات پرسنلی شهرداری تبریز بروزرسانی شد

اپلکیشن خدمات پرسنلی شهرداری تبریز با خدمات جدید و اضافه شدن مناطق و سازمان های جدید بروزرسانی شد. 
1397/11/07

به مناسبت چهلیمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
احمد فیضی: شهر هوشمند در منطقه 9 تبریز اجرا می شود

مهندس احمد فیضی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از هوشمندسازی منطقه 9 تبریز در چهلیمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.
1397/11/07

با خدمات جدید در دسترس پرسنل شهرداری قرار گرفت
سامانه خدمات پرسنلی شهرداری تبریز بروزرسانی شد

سامانه خدمات پرسنلی شهرداری تبریز با خدمات جدید و اضافه شدن مناطق و سازمان های جدید بروزرسانی و در اختیار پرسنل شهرداری تبریز قرار گرفت.
1397/11/06

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تبریز خبر داد
احمد فیضی: پنجره واحد خدمات شهری به بهره برداری می رسد

با ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور تسریع و تسهیل در خدمات شهری به شهروندان "سامانه شهروند سپاری" به بهره برداری میرسد که در این سامانه شهرداری تبریز بعنوان اولین ارگان در استان خدمات خود را هوشمند سازی کرده و در درگاه واحدی اینترنتی در اختیار شهروندان قرار می دهد.
1397/11/06

رونمایی از لوگو و تمبر تبریز هوشمند

در انتهای همایش تبریز هوشمند رونمایی از لوگو و تمبر تبریز هوشمند صورت گرفت.
1397/10/12

تاکید شهرداری و شورای شهر بر تحقق سریع پروژه تبریز هوشمند

شهرداری و شورای شهر بر تحقق سریع پروژه تبریز هوشمند تاکید کردند.
1397/10/12

  اخبار

  اپلکیشن خدمات پرسنلی شهرداری تبریز بروزرسانی شد

  اپلکیشن خدمات پرسنلی شهرداری تبریز با خدمات جدید و اضافه شدن مناطق و سازمان های جدید بروزرسانی شد. 
  1397/11/07

  احمد فیضی: شهر هوشمند در منطقه 9 تبریز اجرا می شود

  مهندس احمد فیضی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از هوشمندسازی منطقه 9 تبریز در چهلیمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.
  1397/11/07

  سامانه خدمات پرسنلی شهرداری تبریز بروزرسانی شد

  سامانه خدمات پرسنلی شهرداری تبریز با خدمات جدید و اضافه شدن مناطق و سازمان های جدید بروزرسانی و در اختیار پرسنل شهرداری تبریز قرار گرفت.
  1397/11/06

  احمد فیضی: پنجره واحد خدمات شهری به بهره برداری می رسد

  با ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور تسریع و تسهیل در خدمات شهری به شهروندان "سامانه شهروند سپاری" به بهره برداری میرسد که در این سامانه شهرداری تبریز بعنوان اولین ارگان در استان خدمات خود را هوشمند سازی کرده و در درگاه واحدی اینترنتی در اختیار شهروندان قرار می دهد.
  1397/11/06

  رونمایی از لوگو و تمبر تبریز هوشمند

  در انتهای همایش تبریز هوشمند رونمایی از لوگو و تمبر تبریز هوشمند صورت گرفت.
  1397/10/12

  تاکید شهرداری و شورای شهر بر تحقق سریع پروژه تبریز هوشمند

  شهرداری و شورای شهر بر تحقق سریع پروژه تبریز هوشمند تاکید کردند.
  1397/10/12

   اطلاع رسانی

   چندرسانه ای
   audioآرشیو
   آرشیو

   سرویسهای شهروندی در قالب شهر و شهرداری هوشمند

   فراخوان شهر هوشمند

   Powered by : ITShams